April 18, 2019

skincare

SKINCARE UPDATE ใช้ดีจริง คอนเฟิร์ม ! l BESTIE STORY

รีวิว update skincare ที่ใช้มาตั้งแต่ต้นปี บวกกับลองของใหม่อย่าง Snail white whip sope ถามว่าใช้ง่ายใหม่ คือใช้ง่ายสำหรับไว้ใช้ที่บ้าน ตีโฟมให้เป็นฟองง่ายๆเพราะมีตาข่ายมาให้ในซองเลย ราคา199 หาตำได้ง่ายที่ watson,…